Porozita

Při měření pórovitosti dochází k detekci mikroskopických dírek v nátěru. Tato drobná narušení mohou mít fatální následky – jsou ideálními místy pro pronikání vody a nečistot a jsou primárními místy pro vznik koroze.

Pro měření pórovitosti se používá detektorů, které pracují buď pod vysokým nebo pod nízkým napětím.

Nízkonapěťové detektory (do 90V) jsou určeny pro měření do cca 500 µm, používají tzv. mokrou cestu a jsou určeny pouze pro detekci tzv. „pinholu“ tedy porů. Nezpůsobí poškození povlaku.

Vysokonapěťové přístroje (až 30 kV) jsou používány pro testování povlaků nejen pro zjištění porů, ale především celkové homogenity a tloušťky povlaku při náročných aplikacích na plynovodech, nádržích na ropu a pohonné hmoty a pod.

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová

Ing. Radana Brábníková