Odtrhoměry

Testování přilnavosti pomocí odtrhoměrů je specifikováno v ČSN EN 24624.

Výsledkem zkoušky je minimální tahové napětí, které se musí vynaložit k roztržení nejslabší mezifáze (adhezní lom) nebo nejslabší složky (kohezní lom) zkušebního uspořádání. Při zkoušce se mohou vyskytnout oba typy lomů, tj. adhezní i kohezní lom.

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová

Ing. Radana Brábníková