Mřížková zkouška

Mřížková zkouška je metoda hodnocení přilnavosti a křehkosti povlaků na podkladovém materiálu. Hodnotí jednolité i vícevrstvé povlaky.

Mřížkové zkoušce se podrobně věnují dvě normy - ASTM D-3359 a ČSN EN ISO 2409.

Vhodným podkladem pro provedení mřížkové zkoušky je tvrdý (např. ocel) nebo měkký podklad (dřevo a jiné měkké materiály). Mřížková zkouška by měla být vždy prováděna za optimálních a opakovatelných podmínek na vzorcích či výrobcích v dostatečném časovém odstupu od aplikace povlakového systému. 

Jelikož výsledek zkoušky neudá konkrétní číselnou hodnotu, nelze ji považovat za způsob měření přilnavosti. K exaktnímu měření přilnavosti je lepší použít odtrhoměru.

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová

Ing. Radana Brábníková