Lesk

Hodnocení lesku se provádí vizuálně. Hodnocený povlak musí být prostý poškrábání a dalších vad – kráterků, puchýřků, pórů a jiných viditelných vad nebo nerovností. Vizuální kontrola je prováděna pod úhlem 60 stupňů ze vzdálenosti 3 metrů.

Lesk je hodnocen podle ISO 2813:1994, pod úhlem 60 stupňů. Měření je prováděno pomocí leskoměru. Je-li měřený vzorek příliš malý, je možno použít referenční vzorek a provést vizuální srovnání. V současné době existují i tzv. stolní leskoměry pro malé součástky.

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová

Ing. Radana Brábníková